TSO en BSO

Tussenschoolse opvang (TSO)

Op onze school bestaat de mogelijkheid uw kind te laten overblijven. De kinderen eten in hun eigen klas en spelen daarna een half uur buiten. De kosten hiervoor zijn laag doordat de ouders van de kinderen die overblijven een paar keer per jaar worden ingeroosterd tijdens de TSO.
De TSO-coördinator is Xandra Tuinstra. Verdere informatie over de TSO vindt u hier.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Aan de school is een christelijke BSO verbonden: BSO Het Christal van Stichting KOALAH. De BSO is gehuisvest in een multifunctionele ruimte binnen de school en sluit aan bij Het Christal, zowel in identiteit en pedagogische benadering als in praktisch opzicht. Samenwerken en afstemmen met als doel een doorgaande lijn biedt een meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen.
Het betreft naschoolse opvang in een verticale BSO-groep (4 – 12 – jarigen).
De BSO is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Op vakantiedagen is de BSO open vanaf 8.15 uur. Bij voldoende belangstelling verzorgt de BSO ook opvang wanneer de school een studie(mid)dag heeft.
Op de website www.koalah.nl vindt u het uitgebreide aanbod en een aanmeldingsformulier van BSO Het Christal. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Stichting KOALAH via info@koalah.nl.