TSO en BSO

Tussenschoolse opvang (TSO)

Op Het Christal bestaat de mogelijkheid om uw kinderen te laten overblijven. De kinderen eten in hun eigen klas en spelen daarna een half uur buiten. De kosten hiervoor zijn laag doordat de ouders van de kinderen die overblijven een paar keer per jaar worden ingeroosterd tijdens de TSO.

U betaalt voor de TSO €90,- per gezin per kalenderjaar. Hiervan wordt de vergoeding voor de coaches en de vaste overblijfkrachten betaald en worden materialen aangeschaft. U betaalt via een machtiging aan de school. U kunt het bedrag in 1 of 2 termijnen betalen. De maanden waarop geïncasseerd wordt zijn maart en september. Mocht betaling achterwege blijven, dan bestaat de mogelijkheid dat uw kind(eren) geen gebruik kunnen blijven maken van de TSO.

Wanneer uw kind overblijft op school wordt er van u verwacht dat u mee draait in het rooster voor het overblijven. Op deze manier kunnen we de kosten voor de TSO zo laag houden. Het rooster wordt verstuurd via de mail en staat op de website. Wanneer u niet kunt volgens rooster wordt er van u verwacht dat u ruilt met iemand op het rooster of een reserve ouder inschakelt. Dit laatste kan tegen betaling en de personen die u hiervoor kunt benaderen staan hieronder vermeld. Een ruiling of overname moet doorgegeven worden, zodat we weten wie we kunnen verwachten.

Op maandag, dinsdag en donderdag bestaat het overblijfteam uit 8 overblijfkrachten waarvan er 4 vaste overblijfouders zijn en 1 coach. Op vrijdag bestaat het team uit 3 ouders ( 1 coach, 1 vast overblijfouder en 1 ouder die volgens rooster meedraait.

Mocht u mee willen draaien in het team van vaste overblijfkrachten, ( u krijgt dan een 1-daagse cursus en ontvangt € 9,00 vergoeding per keer) wilt u dit dan aangeven bij de coördinator Xandra Tuinstra. U kunt 1 dag per week meedraaien of 1 keer per 2 weken als dat u beter uitkomt.

Ouders die door werk of ziekte onverwacht verhinderd zijn, kunnen tegen een vaste vergoeding van 9 euro per keer een vervanger vragen. Betaling van deze vergoeding dienen ouders zelf te regelen met de vervanger.

De interim TSO-coördinator is Marieke Buurman. 


Buitenschoolse opvang (BSO)

Aan de school is een christelijke BSO verbonden: BSO Het Christal van Stichting KOALAH. De BSO is gehuisvest in een multifunctionele ruimte binnen de school en sluit aan bij Het Christal, zowel in identiteit en pedagogische benadering als in praktisch opzicht. Samenwerken en afstemmen met als doel een doorgaande lijn biedt een meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen.

Het betreft naschoolse opvang in een verticale BSO-groep (4 – 12 – jarigen).

De BSO is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Op vakantiedagen is de BSO open vanaf 8.15 uur. Bij voldoende belangstelling verzorgt de BSO ook opvang wanneer de school een studie(mid)dag heeft.

Op de website www.koalah.nl vindt u het uitgebreide aanbod en een aanmeldingsformulier van BSO Het Christal. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Stichting KOALAH via info@koalah.nl.