Klachtencommissie

Klachtencommissie
Het bestuur van CorDeo scholengroep is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor gereformeerd onderwijs:
Klachtencommissie voor geref. onderwijs
p/a Postbus 2133
2800 BG Gouda