Onze identiteit

          Kinderen en ouders van Het Christal gaan naar diverse kerken. In al die kerken wordt de Naam van God groot gemaakt. In al die kerken straalt Jezus’ liefde. Dát bindt ons samen en is iets om dankbaar voor te zijn!

Onze school is een christelijke school: ouders die hun kinderen op onze school brengen, leven vanuit hun relatie met onze Schepper. Wij gaan verder in de lijn van de ouders: samen mogen we zorgen voor deze kinderen van God.

Elk kind dat in Hem gelooft, mag zeker weten dat het een bijzonder en geliefd kind van God is. Op Het Christal willen we kinderen daarom laten ontdekken wie ze zijn, wie hun Vader is en wat ze mogen en kunnen betekenen voor de mensen om zich heen. We zien onze school als een leer- en leefgemeenschap. Hier mogen we elkaar laten zien hoe je Jezus kunt volgen, hoe je in alle dagelijkse dingen gericht bent op God en tot Zijn eer kunt leven op de aarde. Dat mogen we doen door de kracht en wijsheid die we krijgen van de Heilige Geest.
 
Het Christal is in 1972 opgericht vanuit de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Onze school is dus van oorsprong een gereformeerde basisschool, de achterban van Het Christal is inmiddels een stuk breder. We ervaren hierbij een eenheid in geloven: natuurlijk zijn er verschillen, maar we geloven dat we kind zijn van dezelfde God en mogen Hem met elkaar eren. Kinderen leren hierdoor respectvol om te gaan met elkaar en de verschillende stromingen binnen het christendom.
 
Grondslag van de vereniging
Onze scholenvereniging CorDeo Scholengroep is een gereformeerde vereniging. Van personeel wordt verwacht dat zij het identiteitsdocument van CorDeo onderschrijven. Hierin beloven zij dat zij hun christelijke identiteit uitdragen tijdens hun werk op onze school.
 
Als u na de kennismaking en de rondleiding op het Christal besluit uw kind(eren) te willen aanmelden bij ons op school, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met onze identiteitsciommissie. In dat gesprek praten we graag verder over geloof(sbeleving) en identiteit. Zo bespreken we samen of Het Christal bij u en uw kinderen past.